fanatic
tabou
ga sails
ga kites
np
select
simmer
unifiber
vandal

Nejrozšířenější finbox systém. Ostruha s kónickou hlavou je upevňována jedním šroubem shora skrze palubu.

Systém využívaný u slalomových a některých freerace boardů. Upevnění 2 šrouby shora poskytuje vyšší pevnost spojení ostruhy s boardem.

Speciální varianta tuttle boxu používaná u velkých slalomových boardů pro velké ostruhy. Přináší ještě větší pevnost spojení boardu s ostruhou.

Univerzální finbox systém. Ostruha má speciální hlavici, která se vsune do adaptéru. Výběrem adaptéru tak můžete tak zvolit, pro jaký systém (powerbox / tuttlebox) ostruhu použijete. Potřebujete vždy ostruhu + adaptér.

Systém využívaný pro malé ostruhy, převážně u wave a freewave boardů. Ostruha je upevňována jedním šroubem zdola a je ji možno posouvat dopředu či dozadu.

Moderní finbox systém používaný pro boardy s více ostruhami (multifin). Výhodou je úspora váhy. Ostruhy se upevňují 2 šrouby ze strany dna.

Dnes již méně používaný systém. Ostruha se upevňuje šrouben shora a je ji možno posouvat dopředu či dozadu.

Ostruhy pro kiteboarding

Ostruhy pro Stand Up Paddleng (SUP)